PELET već od 23.500 din/tona

Pelet se proizvodi presovanjem drveta pod veoma visokim pritiskom i postepenim podizanjem temperature. Uz naš pelet možete uštedeti i do 6 puta u odnosu na fosilna goriva.

Karakteristike našeg peleta
Bukov pelet je 100% bio gorivo koje sadrži samo 0,7% pepela.

Kako se pakuje pelet?
Pelet se pakuje u džakovima od 15 kg, dok se na paleti nalaze 78 džakova ukupne težine 1170 kg.

Transport peleta
Prevoz može biti organizovan.

Karakteristike TOP PELET by Centrorejting

U bukov pelet se tokom procesa pravljenja ne dodaju nikakva vezivna sredstva, hemikalije ili aditivi, pošto sam lignin pelet vezuje prirodno. Najbolja sirovina za pravljenje peleta bukva, a mi pravimo pelet samo od bukve!

Količina vlage u peletu je 8%, što mu omogućava veliku učinkovitost prilikom sagorevanja. Kontrola vlage, tj. odžavanje nivoa vlage u sirovini koja se koristi za pravljenje peleta, je veoma bitna stavka da bi se dobio kvalitetan pelet. Kao sirovina za pravljenje peleta može se koristiti ogrevno drvo, drvo iz šumskog otpada, piljevina, strugotina, kao i ostali otpad koji se dobija preradom drveta.

Pelet je cilindričnog oblika, prečnika oko 6 mm i dužine od 10 od 30 mm što ga čini pogodnim za transport i jednostavnim za punjenje ložišta peći koju koristite za grejanje vašeg doma ili radnog prostora. Prodaja bukovog peleta se vrši u vrećama od 15 kg i 1170kg, a za jednu grejnu sezonu prosečno domaćinstvo za grejanje potroši od 5 do 6 tona peleta.