Prečišćavanje otpadnih voda.
ENZIM-KAVITACIONI PPOV
Šta je EKOTOR TEHNOLOGIJA?
EKOTOR nudi kompleksna tehnološka rešenja koja omogućavaju potpuno iskorišćavanje muljnog taloga uz njegovu dalju upotrebu kao obnovljivog biološkog resursa, koji se, kasnije savršeno uklapa u prirodne cikluse.
Praktičan pristup zaštiti životne sredine
Brinemo o zdravlju ljudi
Odgovornost prema prirodi
Prednosti EKOTOR tehnologije
u odnosu na tradicionalni proces PPOV
EKOTOR tehnologija
Odsustvo neprijatnih mirisa (nulta emisija)
Izgradnja PPOV direktno u stambenoj zoni
Nema potrebe za izgradnjom skupih crpnih stanica, kolektora, regulatora pritiska i protoka
Celokupni PPOV može da se smesti u jednoj kompaktnoj zgradi
Manja površina parcele koja je potrebna za izgradnju PPOV, 100 puta.
Smanjenje operativnih troškova za električnu energiju za 2 - 3 puta.
Tradicionalni proces PPOV
Neprijatni mirisi
Zbog neprijatnih mirisa lokacija PPOV mora biti na većoj udaljenosti od naselja (10-20km)
Usled primene primarnih i sekundarnih taložnika, kao i horizontalnih rezervoara za aeraciju, za izgradnju PPOV potrebna je parcela veoma velike površine
Troškovi PPOV su dosta veliki
Povraćaj ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju PPOV je 15-20 godina
Zašto EKOTOR
enzim-kavitacionih pogoni?
Rešavaju sve ekološke, tehnološke i ekonomske probleme prečišćavanja otpadnih voda, dozvoljavajući preduzećima da se oslobode subvencionisanja i postanu visokoprofitabilna, uspešna, rastuća preduzeća-donatori.
Ekonomski isplativo i efikasno!
BROŠURE I PREZENTACIJE
Preuzmite dokumenta i pogledajte kako radi i gde se sve primenjuje EKOTOR tehnologija
SERTIFIKATI
Kontaktirajte nas.
Javite nam se i mi ćemo Vam dostaviti ponudu koja će ispuniti Vaše zahteve.

    E-mail ili telefon
    Vaše pitanje